08 de febrer 2008

El manifest del sector valencià del llibre

MANIFEST PER L'INCREMENT DE LES COL·LECCIONS DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES VALENCIANES

L'Associació de Bibliotecaris Valencians (ABV), el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), l'Associació de Distribuïdors de llibres de València (ADILEVA), l'Associació d'Editors del País Valencià (AEPV), l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (secció del País Valencià) (AELC), l'Associació Professional d'Il·lustradors de València (APIV) i el Gremi de Llibrers de València, reunits en representació de tot el sector del llibre en la seu de la PYMEV

MANIFESTEN:

1) Que la lectura és la porta d'accés a la informació, al coneixement i a la cultura. Que les biblioteques constitueixen el sistema organitzat d'accés a la lectura més important, i que de la seua renovació, extensió i enfortiment depén el benestar i el creixement de la nostra societat.
2) Que, segons el darrer Estudi d'Hàbits de Lectura 2007, l‘índex de lectura dels valencians i les valencianes (55,1%) perd dos punts respecte l'any passat i torna ha estar per baix de la mitja espanyola (56,9%). Cosa que reclama un redoblat esforç de totes les Administracions Públiques per redreçar aquesta tendència.
3) Que les Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de biblioteques públiques assenyalen que és imprescindible millorar permanentment els fons perquè les persones puguen disposar d'un assortiment constant de materials nous; que els índexs d'adquisicions són més significatius que la grandària dels fons; i que, en línies generals, els fons hauran de tenir un coeficient entre 1,5 i 2,5 llibres per persona.
4) Que el Pla Extraordinari de Dotació de les Biblioteques Públiques que acompanya la memòria econòmica de la nova Llei de la Lectura, el Llibre i les Biblioteques, impulsat pel Ministeri de Cultura, aporta recursos econòmics per a la millora de les col·leccions bibliogràfiques a fi d'equiparar la ràtio de llibres per habitant als indicadors registrats en la Unió Europea.
5) Que ja en la Conferència Sectorial celebrada al febrer del 2006, el Ministeri de Cultura va arribar a un acord amb les comunitats autònomes per a aportar recursos amb la finalitat d'adquirir fons bibliogràfics per a les biblioteques públiques. Recursos que es distribuirien entre les diferents autonomies en funció del nombre d'habitants de cada una d'elles. En virtut d'aquest pacte, les autonomies aportarien en el seu conjunt una quantitat semblant a la desemborssada pel Ministeri de Cultura per a la dotació de les biblioteques. I que, per al 2007, novament la Conferència Sectorial va acceptar el mateix model de distribució i de corresponsabilitat econòmiques.
6)
Que a pesar de l'acord anterior, l'única comunitat autònoma que no va firmar el conveni 2007 va ser la Generalitat Valenciana, per coincidir la seua execució amb el conveni 2006, cosa que impossibilitava disposar de recursos suficients per als dos programes. La Conselleria de Cultura va argumentar que aquesta circumstància s'havia produït per l'injustificat retràs en la tramitació per part del Ministeri. Aquesta situació ha suposat per a les biblioteques la pèrdua de 2.222.071 € aportats pel ministeri i conseqüentment d'una altra quantitat semblant aportada per la Generalitat, corresponent al 2007.
7) Que per a l'exercici 2008, els Pressupostos de la Generalitat Valenciana només contemplen dues partides que sumen 810.000 € destinades a l'increment i a la renovació de les col·leccions bibliogràfiques de les biblioteques públiques, quantitat insuficient per a equiparar el conveni amb el ministeri. Mentre que per part del Ministeri de Cultura hi ha destinada de nou una quantitat semblant a 2007, és a dir, 2.222.071 €.
8) Que en el cas de mantenir-se aquesta situació, entre 2007 i 2008,
els ciutadans valencians perdran 7.268.142€ destinats a llibres per a les biblioteques. O el que és el mateix, no tindran accés a 572.295 llibres (a un preu mitjà de 12,70 €).
9) Que segons dades del INE, en 2004 les biblioteques valencianes tenien 1,2 documents per habitant, mentre que el total d'Espanya era del 1,24. Ara bé, les dades corresponents al total de l'Estat han evolucionat, per l'impuls del pla extraordinari del Ministeri amb la col·laboració de les comunitats autònomes, la qual cosa ens permet inferir que en 2008 s'arribarà a 1,71 documents per habitant.
També es pot inferir que, per la successiva pèrdua de les ajudes, en 2008 les biblioteques valencianes es quedaran amb un ràtio de 1,41 documents per habitant, 3 dècimes per baix de la mitja espanyola. O dit d'altra manera, en el període 2004-2008, l'increment de documents a les biblioteques valencianes se situarà en el 19,60%, mentre que, en el mateix període, la mitja de les biblioteques espanyoles serà del 39,34%, duplicant l'increment de les valencianes.
I per tot el manifestat, els sotasignats, associacions professionals vinculades al llibre i a la cultura, des la producció literària i plàstica al encontre llibre-lector a les biblioteques, passant per l'edició, la distribució i els punts de venda,
demanem a les Administracions implicades que habiliten tots el recursos –econòmics i administratius- perquè puga signar-se i executar-se el conveni entre el Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura i Esport per a l'increment de les col·leccions de les biblioteques públiques corresponent a 2008 amb la seua dotació màxima de 4.444.142 €, aportats solidàriament entre ambdues Administracions. Considerem que és una exigència legítima de tot el sector del llibre per tal de defensar uns avantatges culturals que estan en perill.

2 comentaris:

zel ha dit...

Ben escrit, a veure si algú s'adona d'alguna cosa, recoi, que sembla que trepitgin ous en lloc de vetllar per la cultura. Ànims!

defak ha dit...

Clar i català.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...