20 de juliol 2006

L'Avui s'hi oposa

A principi d’aquest mes de juliol, i amb no poca controvèrsia, es va aprovar la modificació de la Llei 23/2006 de Propietat Intel·lectual per adaptar-la a la normativa europea. Per posar un poc de llum al sempre tenebrós lèxic jurídic, aconselle seguir les explicacions i comentaris de Juan Varela. La nova llei tracta amb poca fortuna de regular els resums de premsa que elaboren determinades empreses i venen als seus clients (els anomenats press clipping). Aquesta és la redacció que trobem al BOE:
"Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de
prensa tendrán la consideración de citas. No obstante, cuando se realicen
recopilaciones de artículos periodísticos que consistan básicamente en su mera
reproducción y dicha actividad se realice con fines comerciales, el autor que no
se haya opuesto expresamente tendrá derecho a percibir una remuneración
equitativa. En caso de oposición expresa del autor, dicha actividad no se
entenderá amparada por este límite."

La Corporació Catalana de Comunicació, editora del diari Avui publicava ahir un comunicat per oposar-se de forma expressa a la realització de recopilacions dels seus continguts amb fins comercials. “El nostre diari [...] té com a objectius prioritaris la promoció de la lectura de premsa en català en general, facilitar l’accés dels mitjans a les escoles i constituir-se com un element de referència que contribueixi a la investigació social. Però, òbviament, no pot recolzar la finalitat lucrativa d’empreses que es limiten a reproduir els seus continguts”.Aquest és un negoci en auge: quanta més informació hi ha disponible, més necessari resulta poder conéixer i seguir la que realment afecta una determinada empresa o organització. Un tema complex que la nova llei no ha acabat de resoldre.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...