11 d’agost 2015

Per una València més "literària"


L'any 1474 va eixir dels tallers de Lambert Palmart, al barri del Carme de València, el primer llibre literari imprés a la península ibèrica: les Obres e trobes en lahors de la Verge Maria. A la Universitat de València se'n conserva un únic exemplar, que perviu com a testimoni silent d'un passat en què la innovació i la cultura literària eren clau en una ciutat rica.
Aquest podria ser un excel·lent punt de partida sobre el qual construir un pla integral que reivindique la València literària d'abans i d'ara mateix: difondre el Segle d'Or patrimonial i bibliòfil, potenciar l'edició actual, fer visible el talent dels nostres millors creadors, reforçar la feble xarxa de llibreries independents, innovar en l'àmbit bibliotecari, impulsar plans de foment de la lectura reals, tangibles, efectius, i generar circuïts i sinergies en el món del llibre i amb els veïns i visitants.
Turisme cultural, si ho voleu. Intern i extern.
Edimburg és un dels millors exemples al món de ciutat que s'estima els llibres, les lletres i l'edició, A hores d'ara impulsa un "barri literari" dins d'un pla d'actuacions en aquesta línia global i sostingut en el temps. Seria factible, una iniciativa semblant al cap i casal? Les autoritats valencianes han viscut durant les últimes dècades d'esquena (quan no directament enfrontades) a la lletra impresa. Tenim un món per descobrir, està (quasi) tot per fer! Posats a somiar en transformacions positives dins de l'onada revitalitzadora que vivim, fixem-nos en models d'exit com el d'Edimburg i siguem ambiciosos en la construcció d'una ciutadania més culta.  València i els valencians bé ens ho mereixem.
Recursos (i no em referisc als diners) no ens en falten.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...